องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ระหว่างวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ระหว่างวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ? 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี ของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าหาดยาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop