องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี 2564

     

ผลการประเมินลดพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2564

     

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2564

     

แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงาน อบต.ท่าหาดยาว

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว แจ่งกำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

กองสาธารณสุจและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว แจ้งกำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน มกราคม 2565

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ขอคืนหลักประกันสัญญากรณีหลักประกันสัญญาครบกำหนดรับคืน ครั้งที่ ๒

     

รายงานการตรวจสอบพัสดุและจำหน่ายพัสดุประจำปี 2564

     

รายงานการตรวจสอบพัสดุและจำหน่ายพัสดุประจำปี 2564

     

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop