องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย จากช่องคอสะพานข้างร่องปลาจ่อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

     

ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอก ม.3

      

ประกาศผลผู้ชนะ ขุดลอก ม.1

      

ประกาศผลผู้ชนะ ก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.2

      

ประกาศผลผู้ชนะ ก่อสร้างประปา ม.9

      

ประกาศผลผู้ชนะ ก่อสร้างถนน ม.9

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด คสล.) จากหน้าโรงเรียนบ้านโพนทอง ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด คสล.) จากสามแยกถนน คสล.ช่วงที่นานายเสถียร  จันทร์หา ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจา

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop