[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


 ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางสัญจร ใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างสูง ประกอบกับช่วงเทศกาลสำคัญๆ ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก 
 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน จำนวน 1 จุด  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษ  และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ทันเหตุการณ์ เข้าชม : 386


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พบประชาชน ประจำปี 2562 4 / เม.ย. / 2562
      แข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 4 / เม.ย. / 2562
      จดหมายข่าว!!! 8 / ม.ค. / 2562
      ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 15 / พ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน ตอบข้อมูลผ่านระบบ ITAS 13 / พ.ย. / 2561