[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560

อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


 พื่อให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ

อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 378


ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล 5 อันดับล่าสุด

      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560 20 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 20 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558 2 / ก.ค. / 2558