[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พุธ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้งหลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 485


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชิญชวนประชาชนประเมินความโปร่งใส 28 / พ.ย. / 2561
      กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 / มิ.ย. / 2560
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3 / พ.ค. / 2560
      ประกาศอบต. การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 10 / ก.พ. / 2559