[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอบต. การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) โดยจะทำการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1 ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
1.1 นายช่างโยธา 2-4/5   จำนวน  1  อัตรา 


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 894


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชิญชวนประชาชนประเมินความโปร่งใส 28 / พ.ย. / 2561
      กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 / มิ.ย. / 2560
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3 / พ.ค. / 2560
      ประกาศอบต. การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 10 / ก.พ. / 2559