[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อังคาร ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวลอย ประชุมศรี - บ้านนางบุญเติม ปาโสม บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๕ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. โดยดำเนินการเกรดปรับสภาพพื้นทางเดิม ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่ง ๖๔.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังรองพื้นทาง ๓๒.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐*๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 420


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 91-80 สายทางแยกทางหลวงชนบท 3012 ช่วง กม. ที่ 13 บ้านปลาคูณ-บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 13 / ก.พ. / 2562
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 14 / พ.ย. / 2561
      แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 / พ.ย. / 2561
      แบบเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 26 / ธ.ค. / 2560
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมากยาง 26 / ธ.ค. / 2560