[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการรับปรุงถนนดิน สายกุดเสนา ร่องค้า - ปากปลาค้าว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓

อังคาร ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 สอบราคาจ้างโครงการรับปรุงถนนดิน สายกุดเสนา ร่องค้า - ปากปลาค้าว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการเกรดปรับสภาพพื้นทางเดิม ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่ง ๒,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 422


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 91-80 สายทางแยกทางหลวงชนบท 3012 ช่วง กม. ที่ 13 บ้านปลาคูณ-บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 13 / ก.พ. / 2562
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 14 / พ.ย. / 2561
      แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 / พ.ย. / 2561
      แบบเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 26 / ธ.ค. / 2560
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมากยาง 26 / ธ.ค. / 2560