[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

พุธ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 397


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 5 อันดับล่าสุด

      การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 3 / ก.ค. / 2558
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2 / ก.ค. / 2557