[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

เสาร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557


ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 564


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชิญชวนประชาชนประเมินความโปร่งใส 28 / พ.ย. / 2561
      กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 / มิ.ย. / 2560
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3 / พ.ค. / 2560
      ประกาศอบต. การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 10 / ก.พ. / 2559