[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

26 / ก.พ. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
26 / ก.พ. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 / ก.พ. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 91-80 สายทางแยกทางหลวงชนบท 3012 ช่วง กม. ที่ 13 บ้านปลาคูณ-บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
ประกาศ
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 (ผด.6)
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.5)
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
แบบเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมากยาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมากยาง
16 / พ.ย. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่2 บ้านม่วงน้อย ตำบลท่าหาดยาว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่2 บ้านม่วงน้อย ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนโมง-บ้านดอนขาม ม.5
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนโมง-บ้านดอนขาม ม.5
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ราคางานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 995,900 บาท
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ตามประกาศ อบต.ท่าหาดยาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจาก มีการแก้ไขราคากลาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการรับปรุงถนนดิน สายกุดเสนา ร่องค้า - ปากปลาค้าว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓
สอบราคาจ้างโครงการรับปรุงถนนดิน สายกุดเสนา ร่องค้า - ปากปลาค้าว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง-หนองบั่ว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง-หนองบั่ว บ้านโพนทอง
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ขอจดโดเมนเนม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
เรื่อง ขอจดโดเมนเนม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>