[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง-หนองบั่ว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง-หนองบั่ว บ้านโพนทอง
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่งๆละ 1 อัตรา
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่่วไประดับ 7 ของค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
13 / ต.ค. / 2557 : สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
13 / ต.ค. / 2557 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
10 / ต.ค. / 2557 : รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2
4 / ก.ค. / 2557 : แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย 57
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย 57
2 / ก.ค. / 2557 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
2 / ก.ค. / 2557 : รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คำแถลงนโยบาย
รายงานการประชุม เรื่อง คำแถลงนโยบาย นายธนานุวัฒน์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
1 / ก.ค. / 2557 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555
1 / ก.ค. / 2557 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
1 / ก.ค. / 2557 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
1 / ก.ค. / 2557 : แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2557
แผนจัดหาพัสดุ 2557
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อ การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ขอจดโดเมนเนม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
เรื่อง ขอจดโดเมนเนม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>